ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการขาย ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ขับรถโฟรคลิฟท์(ส่งมอบสินค้า) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ขับรถโฟรคลิฟท์(จัดเก็บวัตถุดิบ) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย(อาหารปลา) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย(อาหารกุ้ง) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 15 lists.