ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต 9,500 - 13,000 สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย(อาหารกุ้ง) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต 18,000 - 25,000 สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ QCR ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 13 lists.