ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานบริหารงานทั่วไป 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Onsite & Service Management  15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานปฏิบัติการ 12,500 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานเขียนแบบผังอาคารและระบบท่อ 12,500 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างทั่วไป 14,000 - 16,500 ปทุมธานี
Total 31 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |