ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บริหารเครือข่าย (โครงการลูกโลกสีเขียว ) 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่อบรม (บริษัทในกลุ่ม ปตท.) 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานตัดต่อ(ผู้ช่วยวิทยากร) 20,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานบริการนวดไทย (ประจำ ปตท.สำนักงานใหญ่) 9,500 - 11,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สื่อความ 15,000 - 18,500 กรุงเทพมหานคร
Total 32 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |