ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง ไม่ระบุ นครปฐม
เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขาย(ประจำเอกมัย) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Assistant Prodcut/Manager ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Asst Warehouse/Manager ไม่ระบุ นครปฐม
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA) ไม่ระบุ นครปฐม
Total 14 lists.