ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่คลังวัตถุดิบ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายคลังวัตถุดิบ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 3 lists.