ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่การตลาด (Sales Executive/ Sales Enginee... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ล่ามภาษาญี่ปุ่น ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Process Engineer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Production Supervisor ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.