ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
* ด่วน * ช่างแก้ชุด ช่างเย็บผ้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย 12,000 - 18,000 ปทุมธานี
พนักงานขาย 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 3 lists.