ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถผู้บริหาร 12,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 15,000 - 18,500 กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป ไม่ระบุ พระนครศรีอยุธยา
หัวหน้าแผนกบัญชีลูกหนี้ (โครงการพิเศษ CLMV) 25,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
ผ้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 37 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |