ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า ไม่ระบุ สมุทรสาคร
หัวหน้าหน่วย ***ด่วนที่สุด*** ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ผู้จัดการแผนกฝ่ายผลิต (ปะแป้ง-ทอด) ***ด่วนที่สุด**... ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 3 lists.