ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าหน่วยช่างไฟฟ้า ด่วน!!! ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างเครื่องทำความเย็น ด่วน!!! ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ทำบัญชีข้อมูลผลิต / ธุรการฝ่ายผลิต ด่วน... ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ R&D ด่วน!... ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 4 lists.