ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าหน่วย FoodScience ไม่ระบุ สมุทรสาคร
หัวหน้าหน่วย ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างเครื่องทำความเย็น ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการตลาด ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 6 lists.