ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรประจำโครงการ 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ (โครงการ เค.ซี.เนอเจอรัล... ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Site Engineer (ประจำโครงการ เค.ซี.คลัสเตอร์นิมิตรใ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 3 lists.