ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Chinese Facilitator ( เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าต่างป... 17,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Safety Officer เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 3 lists.