ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Chinese Facilitator ( เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าต่างป... 17,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ซุปเปอร์ไวเซอร์งานรักษาความปลอดภัยและจราจร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Safety Officer – เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 3 lists.