ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถผู้บริหาร 15,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าช่างอาคารสถานที่ 15,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
นิติกร (Legal) ด่วน 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน (Asset Controller) 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.