ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานฝ่ายบุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ Part Time 9,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 25,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขับรถส่งสินค้า 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิศวกรรม 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.