ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกการตลาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าหน่วยเย็บ(ประจำสาขาจักราช จ.นครราชสีมา) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกธุรการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.