ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ IT Service Operations ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตลาดภาคสนาม (ภาษาเมียนมา) ไม่ระบุ ราชบุรี
หัวหน้าแผนกกฎหมาย 30,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
รองผู้จัดการจัดซื้อทั่วไป ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.