ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้าคงคลัง 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Data Base Administrator ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ออกแบบ 16,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สโตร์ 11,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 39 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |