ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตลาดภาคสนาม (ภาษาเมียนมา) ไม่ระบุ ราชบุรี
นักศึกษาฝึกงาน (บัญชี, การเงิน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Japanese Interpreter (สัญญาจ้าง 1 ปี) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกกฎหมาย 30,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.