ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนา 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าการเงินด้านการลงทุน 30,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
แคชเชียร์ 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีฝ่ายลูกหนี้และงานขาย 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Merchandiser 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.