ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สโตร์ 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงาน PC 9,500 - 11,000 กรุงเทพมหานคร
Online Marketing 25,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีและการเงิน/ผู้จัดการบัญชีและก... 30,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกส่งเสริมการขาย 17,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.