ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
คนงานฝ่ายผลิต 6,000 - 9,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหาบุคลากร 15,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถส่งของ 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 20,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.