ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Sales Exclusive / PR Sale ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
แพทย์แผนไทยประยุกต์ 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พยาบาลด่วน (ประจำสาขาพอร์โตชิโน่ พระราม 2) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการสาขาคลินิกความงาม ***ด่วนมาก*** ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.