ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างเขียนแบบงานระบบไฟฟ้า เครื่องกล และสุขาภิบาล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรเคมี (ก่อสร้างโรงไฟฟ้า) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Project Manager (Power Plant Construction) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานเขียนแบบ (งานก่อสร้าง) ด่วน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรประมาณราคา ( ระบบประปา สุขาภิบาล ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.