ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
IT Support ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรเคมี (ก่อสร้างโรงไฟฟ้า) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Project Manager (Power Plant Construction) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Draftman ด่วน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรประมาณราคา ( ระบบประปา สุขาภิบาล ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.