ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (งาน รปภ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (งานแม่บ้าน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สายตรวจ แม่บ้าน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างทั่วไป ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.