ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าสายตรวจ รปภ. 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สายตรวจ รปภ. ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานธุรการประสานงานทั่วไป ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (Human Resources Officer) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสต็อก (สต็อกชุดยูนิฟอร์ม) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.