ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยหัวหน้าทีมส่งเสริมการขายและตรวจสอบสินค้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร ไม่ระบุ ปทุมธานี
พนักงานขับรถ 12,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานทำความสะอาดร้าน Jiffy Kitchen ประจำสาขาตึก ... ไม่ระบุ ปทุมธานี
หัวหน้ากุ๊ก ร้าน Jiffy Kitchen ประจำสาขาตึก Isuzu ... ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 12 lists.