ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
กัปตัน 13,000 - 16,500 กรุงเทพมหานคร
ผุ้ช่วยผู้จัดการสาขา 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผุ้จัดการสาขา 22,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ล่ามภาษาจีน 18,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการ 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.