ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานตรวจสอบเครดิต 10,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถส่งสินค้า 9,000 - 11,000 กรุงเทพมหานคร
Accountant 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Operation Officer 14,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Representative 20,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.