ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Tele Sales Representative 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Accounting Staff (สัญญาจ้าง 6 เดือน) 10,000 - 14,000 กรุงเทพมหานคร
Recovery Collector (Tele-Collector) 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานตรวจสอบเครดิต 10,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Representative 20,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.