ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Programmer 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
General Accountant & Financial Analyst 25,000 - 60,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานตรวจสอบเครดิต 10,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
AR and Daily Bank Reconcile Officer 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Representative 20,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.