ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สรรหาบุคคลากร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าส่วนงานขายงานรักษาความปลอดภัย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขาย (รักษาความสะอาด) ด่วน! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขาย (รักษาความปลอดภัย) ด่วน! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขายบริหารอาคาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.