ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าช่างเทคนิค / ช่างเทคนิค (รับสมัครด่วน!!!) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าส่วนงานขายรักษาความสะอาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าส่วนงานขายงานรักษาความปลอดภัย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการปฏิบัติการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขาย (รักษาความปลอดภัย) ด่วน! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.