ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการแผนกขายงานจัดเลี้ยง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สรรหาบุคคลากร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
แม่บ้าน (ประจำแมนชั่น) 9,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิคไฟฟ้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.