ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Quality Management Representative (QMR) 15,000 ขึ้นไป นนทบุรี
จป.วิชาชีพ ประจำสาขาลพบุรี 10,000 ขึ้นไป ลพบุรี
วิศวกรควบคุมการผลิตปูนขาว 22,000 - 25,000 สระบุรี
พนักงานเขียนแบบ ไม่ระบุ ลพบุรี
ธุรการแผนกเร่งรัดหนี้สิน 9,000 - 11,500 นนทบุรี
Total 8 lists.