ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Warehouse Supervisor ไม่ระบุ สมุทรปราการ
วิศวกรอาวุโสฝ่ายซ่อมบำรุง ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Asst. HRD Section Manager / HRD Section Manager ไม่ระบุ สมุทรปราการ
หัวหน้างานฝ่ายผลิต ไม่ระบุ สมุทรปราการ
วิศวกรฝ่ายผลิต / วิศวกรอาวุโสฝ่ายผลิต ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 8 lists.