ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Warehouse Supervisor ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Engineering Section Manager ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Asst. HRD Section Manager / HRD Section Manager ไม่ระบุ สมุทรปราการ
หัวหน้างานฝ่ายผลิต ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Purchasing Supervisor / Asst. Purchasing Section M... ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 6 lists.