ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล ด่วน! ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่บุคคล ด่วน! ไม่ระบุ นนทบุรี
ผู้แทนขายต่างจังหวัด (Sales Representative) ด่วน! ไม่ระบุ นนทบุรี
IT Support ด่วน! ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ Import ด่วน! ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 5 lists.