ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างซ่อมบำรุง ระบบสาธารณูปโภค 12,000 - 15,000 สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Machine Operator (ช่างควบคุมเครื่องจักร) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 3 lists.