ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ห้องแล็บอาวุโส 30,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การจัดการและบริหาร 20,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายเคมีสิ่งทอ 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายและช่างเทคนิคฝ่ายบริการลูกค้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ควบคุมและปฏิบัติการฝ่ายบัญชีและการเงิน 30,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.