ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการประจำสถานี (Operation Agent) ... 13,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Customer Representative (Call Center) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 2 lists.