ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการวิจัยและพัฒนา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานประกันคุณภาพ(QA) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานทั่วไป(คนพิการ) 9,500 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.