ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานประกันคุณภาพ(QA) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานทั่วไป(คนพิการ) 9,500 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่(จป.วิชาชีพ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Process Engineer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.