ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เลขานุการกรรมการผู้จัดการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการวิจัยและพัฒนา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานประกันคุณภาพ(QA) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.