ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ QC ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานฝ่ายผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
โปรแกรมเมอร์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกโรงผลิต(Production supervisor) 20,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.