ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
QA (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ Call center) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าทีมขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร (HRD Manager) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sale หาพื้นที่เช่า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 20 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |