ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างทั่วไป/ช่างก่อสร้าง 11,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานรายเดือน ช่างก่อสร้าง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขายบริหารอาคาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
รักษาความปลอดภัย (ผู้พิการ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สรรหาบุคคลากร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.