ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการหมู่บ้าน Grand Bangkok Boulevard ราชพฤกษ์... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขายบริหารอาคาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Area Manager ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ฝ่ายผลิตหมูปิ้ง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขาย (รักษาความปลอดภัย) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.