ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการปฏิบัติการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขายห้องพัก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขาย (รักษาความสะอาด) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขาย (รักษาความปลอดภัย) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
รักษาความปลอดภัย (ผู้พิการ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.