ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานประจำสาขาสยามสแควร์500บาท/วัน 13,500 กรุงเทพมหานคร
พนักงานบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถส่งขนม(จักรยานยนต์) ประจำสาขาสยามสแควร... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ซุปเปอร์ไวเซอร์/ผช.ซุปเปอร์ไวเซอร์ประจำสาขาดิโอลด์... 11,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Business Development Manager ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.