ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยสโตร์ ไม่ระบุ นนทบุรี
วิศวกรโครงการ (ก่อสร้าง)/ วิศวกรอาวุโส ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
โฟร์แมน (โยธา) ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 8 lists.