ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Sales Exclusive 25,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายผลิต 45,000 - 55,000 ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าที่ธุรการ 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Exclusive ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Saels Executive Direct 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 94 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |