ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส(งานสวัสดิการเงินเดือนและสรร... 18,000 - 20,000 พระนครศรีอยุธยา
เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส(เงินเดือนสวัสดิการและสรรหาว... 18,000 - 20,000 พระนครศรีอยุธยา
เจ้าหน้าที่ธุรการตลาดและขาย(ปฎิบัติงานบริษัทในเครื... 18,000 - 22,000 นนทบุรี
ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป ไฟฟ้า ประปา (บฎิบัติงานบริษัทใ... 15,000 - 25,000 นนทบุรี
Sales Exclusive & marketing coordination 20,000 - 22,000 นนทบุรี
Total 8 lists.