ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรตรวจสอบปริมาณงาน ( QS Engineer) 20,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรสนาม(โยธา) 20,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรโยธา 20,000 - 45,000 กรุงเทพมหานคร
เขียนแบบ(ก่อสร้าง) กทม. 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรจัดหา(ไฟฟ้า/เครื่องกล) 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 21 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |