ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรโยธา 20,000 - 45,000 กรุงเทพมหานคร
เขียนแบบ(ก่อสร้าง) กทม. 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรจัดหา(ไฟฟ้า/เครื่องกล) 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรประเมินราคาไฟฟ้า/เครื่องกล 17,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรสนาม(ไฟฟ้า) 20,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Total 29 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |