ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าส่วนงานโครงการ Project Supervisor ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Project Sales Officer / Coordinator ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Key Account Sales Officer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายติดตั้ง - Installation Adm... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Administration Officer 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.