ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างเชื่อม 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Foreman 17,000 - 23,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ LOGISTIC ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าส่วนงานโครงการ Project Supervisor 33,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิค (ประจำที่ ภูเก็ต) 13,000 - 17,000 ภูเก็ต
Total 11 lists.