ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถผู้บริหาร 16,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Administration Officer 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การเงิน 17,000 - 21,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ LOGISTIC ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิคบริการ 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.