ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Pre - Sale 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Network Engineer 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Project Engineer 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 3 lists.