ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่อบรมออนไลน์ (กราฟฟิค) 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการภาคการขาย (ทุกภาค) 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย (Education Advisor) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 30,000 - 60,000 กรุงเทพมหานคร
Education Counseling 20,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.