ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ต้อนรับและสำนักงาน 16,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (PR Manager) 30,000 - 36,000 กรุงเทพมหานคร
นักวิชาการสุขศึกษาและพละศึกษา 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกกฎหมาย 25,000 - 33,000 เชียงใหม่
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ประจำจังหวัดเชียงใหม่) 25,000 - 33,000 กรุงเทพมหานคร
Total 25 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |