ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างหล่อ ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ช่างแต่ง (ด่วน***) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ช่างขัด (ด่วน***) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ช่างซ่อมบำรุง(ช่างไฟ) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ธุรการ (สำหรับคนพิการด้านการเคลื่อนไหว) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 15 lists.