ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต (งานจิวเวอรี่) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่บัญชี (โปรแกรม Express) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
สรรหา(Recruit) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
วิศวกรการผลิต ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Sales Exclusive 25,000 - 35,000 สมุทรปราการ
Total 30 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |