ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างโยธา 12,000 ขึ้นไป สระบุรี
พนักงานทั่วไป ไม่ระบุ พังงา
ช่างไฟฟ้า ไม่ระบุ เพชรบุรี
พนักงานบรรจุภัณฑ์ ไม่ระบุ สระบุรี
ผู้จัดการเขตแผนกขายอาหารสัตว์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.