ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการเขตแผนกขายอาหารสัตว์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ProgrammerAnalyst/System Analyst 25,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
นักวิชาการสัตวแพทย์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 50,000 - 60,000 กรุงเทพมหานคร
สัตวบาลฟาร์ม(ประมง) ไม่ระบุ จันทบุรี
Total 5 lists.