ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการเขตแผนกขายอาหารสัตว์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างไฟฟ้า ไม่ระบุ เพชรบุรี
ช่างโยธา 12,000 ขึ้นไป สระบุรี
ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้า 27,000 - 30,000 กระบี่
Pc. Technichial 17,000 - 19,000 กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.