ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างโยธา 12,000 ขึ้นไป สระบุรี
ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้า 27,000 - 30,000 กระบี่
Pc. Technichial 17,000 - 19,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานบรรจุภัณฑ์ ไม่ระบุ สระบุรี
พนักงานทั่วไป ไม่ระบุ พังงา
Total 7 lists.