ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักวิชาการสัตวแพทย์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานทั่วไป ไม่ระบุ พังงา
เจ้าหน้าที่จัดซื้อพืชน้ำมันฯ 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรเครื่องกล ไม่ระบุ เพชรบุรี
Total 7 lists.