ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยเลขานุการ 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Assistant ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Receptionist 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Senior Consultant ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.