ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นิติกรบริษัท ไม่ระบุ กาญจนบุรี
เลขานุการรองกรรมการผู้จัดการ ไม่ระบุ กาญจนบุรี
ทนายความ ไม่ระบุ กาญจนบุรี
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ไม่ระบุ กาญจนบุรี
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและงานขายสาขา ไม่ระบุ กาญจนบุรี
Total 11 lists.