ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้อำนวยการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล ( ประเมินผลและโครงสร... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ ( Domestic Procurement... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าหมวดสำเร็จรูปและบรรจุภัณฑ์ ( ชัยภูมิ ) 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ ( International Proc... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.