ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่การเงิน 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
นักวิชาการพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์ 16,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
หัวหน้างานฝ่ายผลิต 13,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ ไม่ระบุ ลพบุรี
Total 37 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |