ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ - ทรัพยากรมนุษย์ (สรรหาว่าจ้าง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่าย IT (สัญญาจ้าง 1 ปี) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานคลังสินค้า (สัญญาจ้าง 2 เดือน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Programmer (ดูเเลระบบ SAP) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขาย (ดูเเลพื้นที่ The Neon Night Bazaar... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.