ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ - จัดซื้อ (ด่วนมาก) 13,500 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ - เงินเดือนและสวัสดิการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่อาวุโส - กฎหมาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการ - ขายพื้้นที่เช่า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.