ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่กฏหมาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การเงิน (ตลาดนีออน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้างานการเงินและประสานงานขาย (ตลาดนีออน) ด่วน!... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เลขานุการรองกรรมการผู้จัดการ 13,500 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.