ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ Part - time ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างไฟฟ้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.