ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Programmer.Net 20,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
Software Tester (Outsource Contract) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Programmer Java 25,000 - 60,000 กรุงเทพมหานคร
System Admin 28,000 - 42,000 กรุงเทพมหานคร
Junior Accountant 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.