ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรเครื่องกล CNC ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม (จ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรอุตสาหการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
จัดซื้อ (ซื้้อของนอกสถานที่) ด่วนมาก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.