ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม 16,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
พยาบาล 20,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Training Specialist (IC License) 30,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Executive Secretary (เลขานุการผู้บริหารระดับสูง) 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
วิทยากรฝึกอบรม (ประจำสำนักงานใหญ่) 30,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Total 19 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |