ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พยาบาลพิจารณาสินไหมสุขภาพรายบุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Executive Secretary (เลขานุการผู้บริหารระดับสูง) 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
พยาบาล 20,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 11,500 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและบริการประกันชีวิต (Claim A... 17,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
Total 24 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |