ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานรับแจ้งเหตุ (สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้) 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
จนท.พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ 22,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
MIS Development Officer 30,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
พยาบาลสินไหมทดแทน (อุบัติเหตุและสุขภาพ) 20,000 - 28,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ชดใช้สินไหมทดแทนสาขา (ต่างจังหวัด) 17,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 26 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |