ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สนับสนุนข้อมูลคู่ค้า 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานธุรการคอมพิวเตอร์ 9,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
Total 2 lists.